Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Lukavcu

Sedmice sudske nagodbe

24.04.2019.

Sedmice sudske nagodbe organizuju se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 13. do 24. maja 2019. godine. Ova aktivnost se realizuje u okviru projekata koje je implementiralo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine uz podršku Vlade Norveške i Vlade Švedske.

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ je rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Promocijom mirnih načina rješavanja sporova se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja na brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

Stranke zainteresovane da svoje predmete riješe sudskom nagodbom mogu se samostalno, preko svog zastupnika, u dogovoru sa suprotnom stranom pisanim prijedlogom ili na drugi način obratiti sudu odnosno postupajućem sudiji i predložiti zaključenje sudske nagodbe. Postupajući sudija će, u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi u skladu sa iskazanom voljom stranaka.

Detaljnije informacije u pratećem dokumentu


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Sedmica sudske nagodbe