Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Lukavcu

Aktuelnosti

   1 - 3 / 3  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Plan javnih nabavki Općinskog suda u Lukavcu za 2020. godinu

Plan javnih nabavki Općinskog suda u Lukavcu za 2020. godinu

Na osnovu dlana 3 I . Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (,.SluZben novine Federacije BiH", broj: 38105,22106, 63/10, 72110,7113 i 52114), dlana 17. Zakona o javnim nabavkama

02.06.2020.

In memoriam, Vaso Gospavić

In memoriam, Vaso Gospavić

In memoriam

09.03.2020.

VSTV BiH imenovalo Enesa Halilovića na poziciju predsjednika Općinskog suda u Lukavcu

VSTV BiH imenovalo Enesa Halilovića na poziciju predsjednika Općinskog suda u Lukavcu

isoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je tokom sjednice održane 30.novembra 2016. godine, donijelo odluku o imenovanju

   1 - 3 / 3