Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Lukavcu

mail print fav manja slovaveca slova

Prijem diplomiranih pravnika volontera u Općinskom sudu u Lukavcu

05.05.2015.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona raspisao je Javni oglas za prijem volontera u pravosudnim i ostalim kantonalnim organima Tuzlanskog kantona, koji je objavljen na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona dana 04.05.2015.godine, a na osnovu Odluke o prijemu volontera broj: 02/1-34-9393/15, koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 20.04.2015.godine. Članom 2. Javnog oglasa određeno je da će se broj volontera u kantonalnim organima utvrditi po potrebama tog organa.

 

Općinski sud u Lukavcu, se u prethodnom periodu, odnosno dana 10.03.2015.godine, obratio zahtjevom Ministarstvu pravosuđa i uprve Tuzlanskog kantona za prijem 3 volontera-pripravnika diplomirana pravnika, koji bi obavljali volonterski staž u ovome sudu na period do 2 godine, što je i odobreno Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-9393/15 od 20.04.2015.godine.

 

Sud je u postupku prijema volontera, objavio Javni oglas na oglasnoj ploči suda dana 05.05.2015.godine, koji će ostati otvoren do popune navedenog potrebnog broja kandidata.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Prijem u radni odnos

22.04.2015.

Prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika i njihovo postavljanje odnosno raspoređivanje na odgovarajuće radno mjesto vrši se u skladu sa zakonom i pravilnikom.

U odnosu na prava i dužnosti državnih službenika primjenjuju se sljedeći propisi:

1. Na državne službenike primjenjuje se Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12)  i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona,

2. Na namještenike primjenjuje se Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 49/05) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona.

Na prava i dužnosti državnih službenika i namještenika pored navedenih propisa primjenjuju se, u skladu sa zakonom i opći propisi o radu i kolektivni ugovori.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh