Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Lukavcu

mail print fav manja slovaveca slova

Pisarnica

30.03.2015.

U pisarnici Općinskog suda u Lukavcu obavljaju se sljedeći poslovi:

·         prijem dokumenata (pismena)  i izdavanje potvrde o primljenom dokumentu (pismenu)

·         formiranje i ažuriranje sudskih predmeta,odnosno, kontrola kretanja sudskih spisa

·         otpremanje pošte

·         dostavljanje predmeta višem sudu po žalbi

·         deponovanje spisa u arhivu i uništavanje bezvrijednog registraturskog materijala

·         ovjera javnih isprava Apostille pečatom,

·         izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima sud vodi evidenciju

Sudska pisarnica Općinskog suda u Lukavcu smještena je u prizemlju zgrade suda u  kancelarija br: 5, a kontak telefon je 035/553-270 lokal 121.

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh