Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Lukavcu

mail print fav manja slovaveca slova

Ovjere i prepisi

30.03.2015.

 

Svaka isprava izdata od strane službenog lica koji ima deponovan potpis kod Općinskog suda u Lukavcu, mora biti posebno nadovjerena APOSTILLE pečatom kod ovog suda, da bi vrijedila na području druge države sa kojima BiH nema potpisan međunarodni bilateralni sporazum.

Nadovjera isprava za upotrebu u inozemstvu vrši se u pisarnici Općinskog suda u Lukavcu. Za sve druge isprave koje nisu izdate u Lukavacu, nadovjera se radi u sudu općine u kojoj je izdata ( tj. u mjesno nadležnom sudu ).


Za  jedan  primjerak dokumeta  koji  želite ovjeriti  uplaćujete  sudsku taksu u iznosu od 10,00 KM,  te 10,00 KM za svaku narednu ovjeru ukoliko imate više dokumenata.

Sudsku taksu možete upatiti u Banci ili pošti na naš transakcijski broj računa: 1321000256000080, vrsta prihoda: 722221, općina 057, budžetska organizacija 1001001.

Ukoliko niste sigurni da li možete izvršiti nadovjeru u ovom sudu, molimo Vas da nas pozovete.

Sve dodatne informacije možete dobiti izravno od referenta pisarnice ili putem telefona 035/ 553-270 lok 121.Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh